Espai

Què proposem?

Som una alternativa a les Escoles i Ludoteques tradicionals. Proporcionem material lúdic segons els seus gustos, habilitats i possibilitats. Disposem d`un espai càlid i acollidor, on el ritme diari s`adapta a les necessitats dels petits, respectant el desenvolupament de les seves capacitats cognitives, efectives, emocionals, socials i motrius amb una imprescindible relació, confiança i col•laboració de les famílies. Treballem amb ràtios reduïdes de màxim 6 nens/es per educadora, afavorint així l`atenció personalitzada.

Amb quina intenció?

La nostra intenció educativa es basa en donar resposta a les necessitats individuals de cada petit, adaptant l`organització de l`espai i el temps segons el ritme de maduresa de cadascú.
Incentivem la seva creativitat i els animem a explorar i experimentar per ells mateixos afavorint una adquisició progressiva de l`autonomia que els donarà l`oportunitat de ser nens/es més actius, segurs i protagonistes de la seva educació.

blockimage